Corporate Social Responsibility

เราเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาเยาวชน ผู้ซึ่งจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมที่สำคัญในอนาคตร่วมกับ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ภายใต้ชื่อโครงการ “Be Better Together” ภายใต้แนวคิดที่จะสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิต และเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องๆ ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และมีคุณภาพเทียบเท่าเด็กคนอื่น เพียงแค่คุณและสังคมเปิดใจฟัง ยอมรับและเห็นถึงศักยภาพของน้องๆกลุ่มนี้ เราเชื่อว่าน้องๆเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติในอนาคตอย่างแน่นอน

โครงการนี้จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากนักเรียน และอาจาย์ในโรงเรียนโดยการนำภาพวาดที่น้องๆได้สร้างสรรค์ขึ้นมาจากจิตนาการของแต่ละคน มาถ่ายทอดลงบนผ้าพันคอ

เราจึงถือโอกาสมอบผ้าพันคอเหล่านี้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกบ้านทุกท่าน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้น้องๆสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นใจ และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข